Friday, 12 July 2024

ICE London: ผู้ประกอบการเดิมพันกีฬาและการพนันกีฬาที่มีการควบคุมตัวแรกของบราซิลเปิดตัวภายในเดือนกรกฎาคม ผู้ได้รับใบอนุญาตคนแรกประกาศในเดือนมีนาคม

07 Feb 2024
ที่{ปรึกษา|หารือ|ขอความเห็น|ขอคำแนะนำ}ของกระทรวงการคลังบราซิลได้ยืนยันว่าตลาดการเดิมพันกีฬาและ คาสิโนออนไลน์ ที่มีการควบคุมในบราซิลคาดว่าจะเปิด{เผย|เปิดเผย}ในเดือนกรกฎาคม โดย{ผู้รับ|คนรับ}{ใบอนุญาต|ใบอนุมัติ|เอกสารสิทธิ์}คนแรก{มีแนวโน้ม|มีลักษณะท่าทาง|มีทิศทาง|มีลัษณะทิศทาง}ที่จะเปิด{เผย|เปิดเผย}ในเดือนมีนาคม Luiz Inácio Lula da Silva ประธานา{ธิบดี|หัวหน้า}ของบราซิล ให้{สัตยาบัน|คำมั่นสัญญา|คำร